GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Carisma Skyltdesign AB, för förberedelse och administration av önskade produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du önskar offert eller beställer produkter och tjänster hos Carisma.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Carisma Skyltdesign AB har.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos  företag som ex. speditörer som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Carisma Skyltdesign AB är personuppgiftsansvarig.

Carisma Skyltdesign AB
Avdelningen för personuppgifter
Stenyxegatan 21D
213 76 Malmö

Registrering av IP-adresser

Vid besök på carisma.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Carisma webbplats och Kundinlogg för privatkunder

Allmänt

Carisma samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Carismas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Dessa uppgifter samlas in

Carisma samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Carismas webbplats:
•IP-adress
•Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
•Operativsystem (Windows etc.)
•Inloggningssätt
•Besökta sidor

Ändamål

Carisma lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Carisma använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Carisma använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov.

Handläggare av uppgifterna

Carisma övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Carisma kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Carisma amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Carisma kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Carisma tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Carisma definierat.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Carisma samtycker du till att Carisma använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta uppgifter om produkter och tjänster som Carisma tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Carisma kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Carisma skriftligen till: Carisma Skyltdesign AB, Stenyxegatan 21D, 213 76 Malmö.

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Carismas användning av webbstatistik.

Nyhetsbrev

Vill du inte ha nyhetsbrev från Carisma? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@carisma.se

Ring oss idag!

Powered by themekiller.com