Snygga & välprofilerade skyltar
Från fastigheter till kyrkor

Vi har under åren tillverkat ett antal skyltar till Svenska Kyrkan runt om i landet Fasadskyltar är ofta separata bokstäver med invändig LED belysning.

När vi profilerat Svenska Kyrkans yttre miljöer har det varit en utmaning att få det på ett sobert och smakfullt och tydligt sätt. Allt från beskrivning av historisk intressanta platser där vi tillverkat obelysta skyltar med printad dekor till mer klassiska Parkeringsskyltar utan att göra avkall på Svenska Kyrkans profil.

image
image

Låsbara skyltskåp

Vid ingångar och centrala platser på våra kyrkor har vi levererat ett antal belysta informationsskyltar med låsbara skåp där kyrkan själv med A4 ark kommunicerar vad som är aktuellt.

image
image
image

Den röda linjen genom alla skyltar

Olika hänvisningsskyltar på stolpar där vi har skapat skyltar som väl passar in i miljön. I arbetet med att profilera våra olika kyrkor med nya skyltar har vi haft dialog med olika kommunikatörer inom Svenska Kyrkan där vi haft ett väldigt givande samarbete för att kunna anpassa skyltar till respektive kyrka.

image
image

Bildekor – rullande reklam

Vi har också profilerat ett antal bilar till Svenska Kyrkan Bildekor är ett smart marknadsföringskoncept ”Rullande reklam står aldrig stilla ”

image

Projektinformation

Kund:

Svenska Kyrkan

Plats:

Hela Sverige

Produkter:

Stolpskyltar, Bakåtlysande separata bokstäver med s.k coronaeffekt, obelysta plåtskyltar, foliedekor, entréskyltar, parkeringsskyltar, hänvisningsskyltar, varningsskyltar

Antal skyltar levererade

100+

Kontakta oss